lördag, mars 17, 2007

Tillsättningsförfaranden

Att Mona Sahlin blir vald till partiordförande överraskar knappast någon (jag har till och med kommenterat det tidigare). Nu återstår att se vad hon gör på posten, men jag tänker inte spekulera i det just nu.

Istället konstaterar jag att regeringen under veckan utanonserat posten som universitetskansler. Man får väl anta att de har folk som känner till de flesta tänkbara meriterade sökande. Att regeringen tillsätter posten är i sig ingenting anmärkningsvärt. "Regeringen styr riket" som det heter i regeringsformen, men där står också att statstjänstemän skall tillsättas på kompetens och inte på politisk ståndpunkt eller kontakter. Ett öppet förfarande innebär emellertid att tillsättningen blir mer offentlig och att den intresserade allmännheten till exempel kan jämföra flera sökandens meritlistor och bilda sig en uppfattning om varför en viss person tillsats. Detta är definitivt ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer: