torsdag, mars 22, 2007

Socialdemokratisk utrikespolitik

Inom utrikespolitiken framstår Persson som originell egentligen enbart i sin Istraelpolitik. Skall man blicka framåt kan man undra vad Sahlin – eller snarare Wallström och Eliasson – kommer att göra med denna. Att Wallström kommer att fortsätta på Perssons EU-linje är väl tämligen troligt, liksom att Eliasson kommer att fortsätta sätta all tilltro till FN. Eftersom jag främst förknippar Eliasson med Palmes utrikespolitik har jag dock svårt att tro att Sahlin under hans inflytande kommer att hålla fast vid Perssons Israelpolitik. Min gissning är alltså att socialdemokraternas nya utrikespolitik kommer bli ännu mer EU-federalistisk men att dess mest uppmärksammade detaljer kommer att bli en mer kritisk hållning gentemot Israel och USA.

Inga kommentarer: