Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2015

Heidenstam

Såsantviägaettfädernesland, viärvdedetallalika, medsammarättochmedsammaband förbådearmaochrika; ochdärförviljaviröstafritt somförrblandsköldarochbågar, menickevägasiköpmänsmitt liktpenningepåsarpåvågar.
Det var en referens i en kulturpolitisk betraktelse från 1940-talet som fick mig att leta upp Verner von Heidenstams Nya Dikter från 1905. De första dikterna är fortfarande inte helt obekanta. I alla händelser läste vi fortfarande några av dem i skolan på 1990-talet, och senare har jag kommit i kontakt med andra i studier av svensk nationalisms historiska utveckling. Här finns den ovan citerade "Medborgarsång". Här finns den sedermera tonsatta "Sverige,Sverige,fosterland,vårlängtansbygd,vårthempåjorden".

Flera av de inledande dikterna är intimt förknippade med 1800-talets svenska nationsföreställningar, de som fortfarande genomsyrade samhället när den folkhemstanke som bildade grunden för den senare svenska självbilden växte fram under mellan- och efterkrigstiden. Heidenst…