Fortsätt till huvudinnehåll

Tractatus

Egentligen tycker jag nog att den ideala doktorsavhandlingen borde se ut som Wittgensteins Tractatus: korta koncisa satser som logiskt följer på varandra för att bilda en oantastlig helhet, inga upprepningar, inga redogörelser för bakgrunden eller för tidigare forskning, inget akademiskt taktiserande, bara ren logik och naturligtvis ett oantastligt och helt igenom nytt bidrag till tankens utveckling. Nej det är inte så jag skriver.

Tractatus finns naturligtvis tillgänglig på Internet. Den som känner för läsa någonting lättare om Wittgenstein och hans akademiska gräl med Popper rekommenderas varmt att läsa Wittgenstein's Poker. Dessutom finns det en hel del i Filosofernas krig när det gäller Tractatus tillkomsthistoria. Den är inte bara bra, han skrev den dessutom under brinnande krig i stridszonen samtidigt som han tydligen lyckades göra sig tämligen bemärkt i kejserliga österrikiska armén under första världskrigen. Senare sammanställde han sina anteckningar i ett brittiskt krigsfångläger där han även korresponderade med Bertram Russel som såg till att han fick lägga fram texten som avhandling vid Oxford efter krigsslutet. Russel satt för övrigt också i brittisk fångenskap vid den här tiden, för vapenvägran

Kommentarer

Du har blivit utmanad, se min blogg! Jag vet att det kanske inte riktigt är sådant som brukar figurera på din blogg - men det kanske kan vara en regel som bekräftar undantaget?

Populära inlägg i den här bloggen

Från Homo Sapiens till Homo Deus?

Artificiell intelligens blir allt mer en fråga som diskuteras i den allmänna debatten och inte bara av specialintresserade. Det är hög tid. En av de författare som har bidragit till att sprida diskussionen kring mänsklighetens framtid, transhumanism och vår historia som art är den israeliske historikern och författaren Yuval Noah Harari som under de senaste åren har gått från att vara en mindre välbekant professor i medeltida krigshistoria till att bli en internationellt känd röst som ständigt frågas om vad han tror om mänsklighetens framtid.

Under hösten hann jag vid sidan av arbetet bland annat med att läsa hans båda senaste böcker: Sapiens: En kort historik över mänsklighetenoch uppföljaren Homo Deus; En kort historik över morgondagen.Hararis ambition är att diskutera hela mänsklighetens historia, och sedan säga någonting om hur den kan komma att utvecklas i framtiden. Naturligtvis kan ingen vara expert på allt detta. Resultatet är dock en tankeväckande och relativt lättläst redog…

Sverigedemokrater, populism och konservatism i ett förändrat politiskt landskap

2018 tycks bli ett val då den etablerade höger-vänsterskalan inte bara inte räcker till för att beskriva det politiska landskapet i Sverige, utan också blir direkt missvisande. Under 1900-talet byggdes ett partisystem upp som formerade sig utifrån motsättningar om fördelningspolitik och välfärdsstatens storlek. I ena ytterkanten stod kommunisterna. Under stora delar av seklet dominerades politiken av Socialdemokraterna, medan oppositionen ugjordes av dem som i varierande utsträckning förespråkade mer begränsade reformer. Det är ingen slump att det stora center-högerpartiet i Sverige heter Moderaterna. Dess inverkan på politiken handlade under lång tid främst om att vara en modererande motvikt till Socialdemokraterna. De senaste årtiondena har de flesta etablerade partier successivt tappat stöd bland väljarna, och än mer bland sina medlemmar. Under 1980-talet var en stor del av väljarna också medlemmar i partierna och deras sidoorganisationer. Inte minst betraktades LO och SAP som gre…

Borgerliga värderingar, vilka är de?

Ordet "borgerlighet" dyker ibland upp i debatten, ibland i positiv bemärkelse, ibland i negativ. I Timbros Kulturförändring observerad talar Carl Rudbeck om en "borgerlig kultursyn" och t.o.m. om en "borgerlig ideologi". Sverige är det enda land jag känner till där andra än socialister talar om ”borgerliga partier”. Men vad är egentligen "borgerlighet" och vad är "borgerlig kultursyn"?

Det enklaste svaret på frågan är att hänvisa till de fyra borgerliga partierna: borgerliga värderingar – eller åtminstone borgerlig politik – är de som drivs av partierna i Allians för Sverige. Partiers politik är naturligtvis alltid resultatet av en historisk process där olika aktörer har stridit mot varandra. Ibland har någon vunnit. Ibland har man kompromissat. Resultatet är partiets idéer. Lägger man ihop dem kan man beskriva ideologin. Även då får man emellertid problem. Vad är ideologi och vad är taktik? (Frågan ställs bl.a. på en ny filosofiblogg…