Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2008

Per Nuders fall

Det är verkligen ingen trevlig bild av socialdemokratin man får i media så här i efterdyningarna av Per Nuders hastigt offentliggjorda onåd. I ett större sammanhang tror jag att detta bör läses i ljuset av att socialdemokraterna är ett parti som slutgiltigt upphört att vara en folkrörelse. SSU är numera långt ifrån det största ungdomsförbundet och analyserar man antalet partimedlemmar på några decenniers sikt är det uppenbart att det handlar om en långsiktig och stadig nedgång. Det framstår som allt mer orimligt att identifiera partiet med staten eller folket. Ändå gör man det.

Mona Sahlin talar om ett kollektivt ledarskap. Ändå är det helt uppenbart att det är hon själv som tillsätter och avsätter partiets andra ledande företrädare och att hon nu känner sig tillräckligt trygg i den positionen för att ersätta sin företrädares närmaste man. Vem som företräder partiet är inte någonting som avgörs genom intern diskussion vare sig i partiet eller i VU. Vill man få någonting gjort presente…

Studentkårerna som en skola i demokrati

Vårterminen 2008 är kanske första terminen på över tio år som jag inte är medlem i en svensk studentkår. Medlemskapet är obligatoriskt för den som vill läsa vid svenska högskolor och universitet. För att få ut min doktorsexamen räckte det alltså inte med att jag disputerar och tagit mina poäng. Jag måste också visa att jag under hela min studietid har varit betalande medlem i en organisation som inte minst politiskt arbetar för vad den uppfattar som studenternas intressen. Obligatoriskt medlemskap i en politisk organisation.

Jag har själv varit aktiv i två olika studentkårer. Jag har varit studeranderepresentant i diverse olika sammanhang som forskarstuderande vid Linköpings universitet. Jag har dessförinnan suttit i styrelsen för både Stockholms Universitets Studentkår och för Stockholms Studentkårers Centralorganisation, suttit i fullmäktige för båda organisationerna och för Sveriges Förenade Studentkårer. Jag har också agerat studentrepresentant utsedd av de här organisationerna på …

Morallära

Dagens tips är en artikel om moralens natur i New York Times:

"This throws us back to wondering where those reasons could come from, if they are more than just figments of our brains. They certainly aren’t in the physical world like wavelength or mass. The only other option is that moral truths exist in some abstract Platonic realm, there for us to discover, perhaps in the same way that mathematical truths (according to most mathematicians) are there for us to discover. On this analogy, we are born with a rudimentary concept of number, but as soon as we build on it with formal mathematical reasoning, the nature of mathematical reality forces us to discover some truths and not others. (No one who understands the concept of two, the concept of four and the concept of addition can come to any conclusion but that 2 + 2 = 4.) Perhaps we are born with a rudimentary moral sense, and as soon as we build on it with moral reasoning, the nature of moral reality forces us to some conclusions …

Bok- och bloggtips

Dagens boktips är Peter Santesson-Wilsson statsvetenskapliga avhandling Studier i symbolpolitik från 2003 där han bland annat beskriver hur svenska bredbandssatsningar på 1990-talet kan förklaras i termer av just symbolhandlingar. Jag tror själv att detta är tämligen typiskt svensk (men inte bara svensk) teknikpolitik och att det skulle kunna vara intressant att lägga en nationell aspekt till det hela: det handlar mer om att tillfredställa en nationell självbild om att vara "först ute" och "i framkant" än om att lösa faktiska tekniska problem. Den som känner sig oövertygad om detta rekommenderas att läsa antingen Santesson-Wilsons avhandling, eller varför inte 1990-talets IT-utredning direkt. Den framstår numera som tämligen roande, vilket dock i och för sig innebär att man hade rätt i sina förutsägelser om en hastig och omfattande utveckling.

Jag kan också passa på att rekommendera Santesson-Wilsons blogg, där han bland annat landserar begreppet "lipsillssamhä…