Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2012

Politik som kall

"Man kan säga att det huvudsakligen är tre egenskaper som är avgörande för en politiker: lidelsefullhet, ansvarskänsla och sinne för proportioner. Lidelsefullhet I betydelsen saklighet, att lidelsefullt hänge sig åt en “sak”, åt den gud eller demon som härskar över den. Inte lidelsefullhet i betydelsen ”steril upphetsning”, som min bortgångne vän George Simmel brukade kalla den här inre hållningen, som är så vanlig hos en viss typ intellektuella [… Lidelsefullhet] gör en inte till politiker, om inte samtidigt ansvarskänslan blir ledstjärnan för ens handlande, när man tjänar en ”sak”. Och för detta krävs ett sinne för proportioner – den avgörande psykologiska egenskapen hos en politiker. […] själva problemet är: Hur kan en brinnande lidelsefullhet och ett kyligt sinne för proportioner pressas ihop i en och samma själ? […] Och likväl kan den politiska hängivenheten bara födas och växa ur lidelsefullhet, om det inte ska bli till ett lättsinnigt intellektuellt spel, utan ett uttryck…

Illviljans hermeneutik

Hermenutik, eller tolkningslära, har alltid varit ett viktigt område i humanistisk forskning. Kvalitativ tolkning av olika material, kanske främst text, är helt enkelt en mycket stor del av det vi gör. Det är därför alltid av intresse när det skrivs någonting intressant på området, som t.ex. den text om illviljans hermeneutik som Erling Bjurström presenterade på ett seminarium nyligen (den finns tillgänglig på nätet i den här volymen). Här fokuserar han inte på den textnära kritiska eller förståelsefördjupande tolkning som många humanister strävar efter, eller åtminstone säger sig sträva efter, utan istället på den likaledes vanliga form av tolkning då motivet till läsningen är illvilja mot författaren snarare än en vilja att förstå texten. Detta är bara ett utdrag ur essän i fråga, men notera också konstaterandet att också en allt för välvillig tolkning kan vara helt igenom okonstruktiv ur akademiskt hänseende.
Den illvillige hermeneutikern är inte beredd att lyssna till vad texten h…