Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2020

Boken som text och som fysiskt objekt

På senare år har jag ibland funderat på relationen mellan läsning och fysiska böcker. Till att börja med handlar läsning inte alltid om böcker, eller ens tidningar. Mycket läsning sker också på internet i olika format. Idag verkar dessutom film/video på internet spela en allt större roll, inte minst som nyhetskälla. Ändå är det fortfarande så att ryktet om bokens död är synnerligen överdrivet, även om vi räknar bort ljudböckerna och fokuserar på böcker som består av text. På senare år har jag själv kommit att läsa allt fler böcker i e-bokform. I mångt och mycket var detta något som jag vande mig med när jag bodde i Finland och de flesta av mina egna böcker fanns i ett förråd i Stockholm. Inte minst Gutenberg.org har varit en välsignelse. Just nu - när jag arbetar hemifrån och inte har tillgång till universitetsbibliotekets fysiska böcker - är jag också tacksam för att så mycket finns tillgängligt elektroniskt.

Ändå har jag fått en delvis ny relation till den boken som fysiskt objekt.…

GAL-TAN och WVS i pandemins tid.

Det har blivit allt vanligare att förklara förändringar i det svenska politiska systemet med den så kallade GAL-TAN-skalan, som nu också börjar göra sig märkbar i diskussionen i Norge. Liknande diskussioner finns också i många andra länder, och det är uppenbart att någonting har förändrats i de flesta partisystem de senaste årtiondet. Samtidigt har jag hela tiden varit skeptisk till just GAL-TAN som analysverktyg, trots eller kanske rent av på grund av, dess popularitet bland svenska politiska kommentatörer.

GAL-TAN står för globalist, alternative, liberal, versus traditionalist, authoritarian, nationalist. Det borde vara tydligt att dessa kombinationer inte består av variabler som är självklart sammanhängande med varandra. De senaste tio åren verkar det onekligen som att det sker en förflyttning mot traditionalism, auktoritetstro, och nationalism, eller åtminstone mot nationalism. Traditionalismen och auktoritetstron framstår ofta som påtagligt selektiv. De nationalpopulistiska parti…