måndag, mars 05, 2007

Arbetslivsinstitutet

När årets budget offentliggjordes stod det klart att den statliga myndigheten Arbetslivsinstitutet skulle försvinna. Regeringen anklagades nästan omedelbart för att lägga ned stora mängder världsledande forskning. Så här i efterhand kan man emellertid konstatera att regeringen faktiskt tillskjutit en del pengar för att denna skall kunna fortsätta. Bland annat tycks den ha åtagit sig att finansiera samtliga de doktorander som redan finansieras av ALI fram till dess att deras doktorandtid tar slut. Dessa doktorander inordnas nu istället i universitetsforskningen. Förhandlingar pågår också för att överföra ytterligare forskning från det ALI som nu befinner sig i avvecklingsfasen. Jag har försökt få de här uppgifterna bekräftade, bland annat genom att gå in på ALI:s hemsida, men den har inte uppdaterats sen nedläggningsbeslutet, så där finns inte mycket att hämta.

Inga kommentarer: