lördag, mars 24, 2007

Dagens citat

Alla har säkert noterat att rubriken dagens citat på den här bloggen sällan eller aldrig hänvisar till någonting som sagts idag. Ibland handlar det emellertid om någonting som är synnerligen träffande på samtiden (och de mest träffande beskrivningarna av ett fenomen kommer sällan från den period då de är som starkast).

Dagens citat anspelar på problemen med en polisstat och är ett utdrag ur en roman av någon som knappast kan anklagas för att ha varit vänster, som aldrig någonsin anklagats för att vara liberal och som antagligen hellre skulle se den makten i händerna på militären än på polisen, mycket eftersom han själv var officer och samtidigt hade erfarenheten av att vara övervakad av Gestapo:

”Alla vet om det […]. I kartoteken har sällsamma hieroglyfer innästlat sig; de hänvisar till en chronique scandaleuse, som förvaras i digra dosierer. […] Varje förseelse behöver inte åtalas. Men när något åtalas, då måste saken inte bara grundas på fakta utan också ge något matnyttigt åt journalisterna. Först härigenom förlänas det politisk vikt. För den skull lägger han stor vikt vid pikanta detaljer. Detta kan man överallt konstatera under absoluta regimer; en av de första föredragningarna är förbehållna polischefen, som har omedelbart tillträde. […] En handling som i och för sig är straffbar ser man alltså välvilligt mellan fingrarna med. Detta läge förändras dock för den som gjort sig misshaglig. Han ”utsätter sig för lagens hela tyngd”.
(Ernst Jünger 1977: Eumeswil)

-------------------------------------

På bloggfronten kan rekommenderas den konservative bloggaren Jakob Söderbaums kritik av den moderata partilinjen när det gäller att ge militären rätt att övervaka medborgarna.

Inga kommentarer: