söndag, mars 18, 2007

Den demokratiske medborgaren

(enlingt Alexis de Tocqueville)

I allt som berör hans plikter är han alltså undersåte. I allt som endast angår honom själv förblir han herre, han är fri och ansvarar för sina handlingar endast inför Gud. Därur härör grundprincipen att individen är den bäste och ende domaren i sina egna angelägenheter och att samhället har rätt att styra hans handlingar endast när individen skadar det eller när samhället har behov av hans medverkan.

Inga kommentarer: