Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2009

Alf Henriksson och den försvunna historien

Bland de böcker som tidigt sporrade mitt intresse för historia spelade nog flera böcker av Alf Henriksson en stor roll. Om någon till äventyrs inte skulle ha läst dem kan jag passa på att rekommendera t.ex. hans Kinesisk historia, Antikens historier, Biblisk historia, Bysantinsk historiaoch Hävdateckningarsom alla fortfarande är synnerligen underhållande. Då jag knappast är ensam om att ha uppskattat denne spränglärde folkbildare lär de knappast heller vara svåra att få tag på.

I inledningen till Antikens historier passar han på att ge sin syn på vad som håller på att hända med dessa gamla historier, trots alla de landvinningar som historievetenskapen har gjort under de senaste hundra till två hundra åren:

...man kan väl inte säga att den väldiga verksamheten och de beundransvärda resultaten på detta forskningsfält har berört den utomstående allmänheten mycket. Endast i ett avseende har fornkunskapens landvinningar hittills fått verklig betydelse för folkets djupa led: sagor och ane…

Lovecraft

Temat för senaste numret av Lyrikvännen är skräck. Här finner man bl.a. en läsvärd introduktion till H.P. Lovecraft av författarinnan Joyse Carol Oates med fokus bl.a. på hans verks gränsöverskridande karaktär.

Själv har jag bl.a. fastnat för Lovecrafts förhållande till vetenskapen och till det moderna. Han blandar friskt (?) vad som skulle kunna betraktas som science fiction med gotisk skräck. I den meningen överskrider han genregränserna. I min lärobok i vetenskapsteori från mitten av nittiotalet har jag (förhoppningsvis med viss ironi) skrivit ned följande Lovecraftcitat i marginalen vid den minst sagt vetenskapspositiva texten:

“We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little; but some day the piecing together of dissociated knowledge will open up such terrifying vistas of reality, and of our frightful position therein, t…

Kyrkan och folket i Sverige och Danmark

Urban Claesson skrev för några år sedan en intressant kyrkohistorisk avhandling om folkkyrkans utveckling på 1900-talet där man bl.a. får reda på hur vi fick den statskyrka som vi hade fram tills helt nyligen. Både där och i antologikapitlet "En folklig folkkyrka?" gör han en intressant jämförelse mellan hur idéer om nationell gemenskap uppfattats i Sverige och Danmark. Den ger en intressant bakgrund både till dagens inställning till religion och till partisystemet, men också till statskyrkans försvinnande i Sverige.

I början av 1800-talet var både Sverige och Danmark protestantiska stater med stark kungamakt och statskyrka. I Sverige fanns sedan gammalt en fri bondeklass. I Danmark utvecklades denna under 1800-talet. I båda länderna fanns samtidigt en stark kristen väckelserörelse i motstånd mot den etablerade kyrkliga hierarkin och en demokratisk rörelse. I Danmark ingick bönderna i den demokratiska rörelsen eftersom de samtligt erövrade sin frihet ifrån adeln. I Sverige ha…

KulturSverige 2009

För den som intresserar sig för kulturpolitik kan det vara intressant att notera att publikationen KulturSverige 2009 nu finns tillgänglig för nedladdning. Här finns både statistik över det svenska kulturlivet och korta texter av många av de ledande forskarna på området. Nämnas kan t.ex. Eva Hemmungs Wirténs artikel om hur upphovsrätten konstant utvidgats. Andra aktuella inlägg som kan nämnas är Katja Lindqvists beskrivning av sponsringens betydelse för kulturlivet (i dagens Sverige ytterst begränsad), Ants Viirmans och Jenny Johannissons om kommuners och regioners ökande betydelse samt Erling Bjurströms diskussion kring kulturpolitik och globalisering. Undertecknad deltar med en text om hur mångkulturalismen etablerat sig i den svenska kulturpolitiken sedan mitten av nittiotalet.

Harry Potter-analys

Harold Bloom menar att "Rowling's mind is so governed by clichés and dead metaphors that she has no other style of writing." Ändå är det nog så att årets största kulturhändelse ägde rum i förrgår: premiären av en ny Harry Potterfilm, åtminstone om man med "stor kultur händelse" menar en som säger någonting om vår tid. Harry Potter har anklagats för allt ifrån sockersöt konservatism till förordande av satanism. De är också en av de största försäljningssuccéerna någonsin såväl i bokhandeln som på bioduken.

Själv har jag inte sett den senaste filmen (ännu?) men passar istället på att rekommendera bloggen Vetsagas utmärkta analys Ondska och värderderingar i Harry Potter.

Foucaults pendel och teknikhistoria

Håller på att läsa om Umberto Ecos Foucaults pendel, inte för första gången, men för första gången på många år. På pärmens insida har jag noterat "Tobias Harding Julen 1994". Det är ganska länge sen. Den första italienska utgåvan tycks ha getts ut 1988. Det är en ganska speciell känsla att följa en bok så länge. Jag vet också att den gjorde ett betydande, och av allt att döma bestående, intryck också på flera av mina bekanta redan då. Många har berättat om hur de i flera månader såg tempelherrar och mystiska gåtor överallt och hela tiden.

De kulturfenomen som Eco behandlar, och ofta travesterar, har snarast ökat i betydelse. Enligt Wikipedia lär han ha sagt att "Dan Brown is one of the characters in my novel".

Det kan vara att tiden verkligen har gått sen senast jag läste den, men nu märks det verkligen att Foucalults pendel är en 1900-talsroman. Eco föddes 1932 i Piedmont. Han är med andra ord jämnårig och av samma ursprung som Jacopo Belbo, som i romanen präglas a…

Nya partier och ett fjorton år gammalt boktips

Dagens boktips för den politiskt intresserade (eller roade) en fjorton år gammal bok utgiven på ett liten förlag i Simrishamn. Boken heter Kannibalerna. Här berättar Ny Demokratis kanslichef John Holck-Bergman sin högst partiska, och av allt att döma ocensurerade, berättelse om partiets uppgång och fall. Här kan man bl.a. läsa om hur han på partiledningens uppdrag reste runt till nyvalda kommunala partiföreträdare för att hålla leden slutna och i vissa fall under hot om polisanmälan avstyra nyblivna politiker med tveksam bakgrund från direkt förskingring av kommunala medel och partikassor. Man får också en redogörelse för partiets slutgiltiga sammanbrott när Ian och Bert rök ihop med varandra, om partiledarens avgång och om hur två av varandra oberoende stämmor valde två av varandra oberoende ordföranden som till sist gick till domstol i kampen om partiets namn och kassa. Detta resulterade i sin tur att i att partiets tillgångar frystes av domstolen och förblev otillgängliga under hel…

Skolkatalog?

Nu har nyhetsfloden således stillnat och det är dags för den årliga nyhetstorkan. Journalisterna har ledigt och således händer ingenting i världen. På Gotland råder stiltje åtmintone fram tills medeltidsveckan.

Personligen tenderar jag att bli misstänksam emot grupper där människor säger att "alla var där". Almedalen tycks vara ett sådant sammanhang. En allt högre andel av Sveriges inflytelserika personer tycks vara där. Politikerbloggen ser ut som skolkatalogen från högstadiet. De har till och med en lista på de snyggaste killarna och tjejerna. Det här är alltså de människor som styr oss?

Det är svårt att hitta en tydligare illustration av varför vi har en sådan konsensuskultur i det politiska livet.

I morgonens Svd fastnade jag för övrigt för Merit Wagers kollumn, där vi får ett bra exempel på varför det är en dålig idé att ha en arbetsmarknad där man väljer bort såväl unga som gamla, tillsammans med merparten av dem som har konakter i länder som utvecklas till nya marknade…

I Bryssel och i Stockholm

De senaste dagarna har jag varit i Bryssel och diskuterat tredje sektorn inom ramarna för ett EU finansierat forskningsprojekt, i lokaler som vi lånat av Bundesland Nortrhein Westfalens representation. Seminariet var, som väntat, utmärkt. Jag tror också att den bok som vi förhoppningsvis ska komma ut med om några månader kan bli mycket läsvärd, i synnerhet som jämförelse, men också som översikt. Vi beskriver frivilligorganisationer inom områdena kultur, sport och socialhjälp i fem europeiska länder. Säväl som jämförelse mellan länder som mellan olika sektorer kan detta bli intressant. Det är också en viktig komplettering eftersom den här typen av fortskning hittills har fokuserat så mycket på just den sociala sektorn.

Bryssel som stad var jag positivt överraskad av, kanske för att så många berättat om hur tråkig den är. I nuvarande solsken, och trots att det var ganska kvavt, framstod den emellertid som en mycket vacker stad. Det är dock anmärkningsvärt att ju fler EU-flaggorna blev de…

Nietzsche om konsten

"At times we need a rest from ourselves by looking upon, by looking down upon, ourselves and, from an artistic distance, laughing over ourselves or weeping over ourselves; we must discover the hero no less than the fool in our passion for knowledge, we must occasionally find pleasure in our folly, or we cannot continue to find pleasure in our wisdom! Precisely because we are at bottom grave and serious human beings—really more weights than human beings—nothing does us as much good as a fool's cap: we need it in relation to ourselves—we need all exuberant, floating, dancing, mocking, childish, and blissful art lest we lose the freedom above things that our ideal demands of us. It would mean a relapse for us, with our irritable honesty, to get involved entirely in morality and, for the sake of the over-severe demands we make on ourselves in these matters, to become virtuous monsters and scarecrows. We should be able also to stand above morality—and not only to stand with the an…