onsdag, mars 19, 2008

Valet i USA

Valet i USA framstår alltmer som avgjort. Obama får allt svårare att upprätthålla den bild av sig själv som en enande faktor som väljarna uppenbarligen efterfrågat. Det går knappast när hans andlige vägledare predikar rasteologi (bra sammanfattning här).

Clintonkampanjen gör samtidigt sitt bästa för att värva superdelegaterna, men det innebär också att hon allt mer framstår som partietablissemangets kandidat. I Sverige skulle det vara självklart att just partietablissemanget tillsatte kandidater men i USA kan det komma att se riktigt illa ut, inte minst som just rösterna i Florida inte räknas i det demokratiska primärvalet. Republikanerna har inte ens några superdelegater.

Samtidigt är McCain på god väg att konsolidera sitt stöd bland republikanerna. Neokonservativa och kristen höger accepterar motvilligt faktum och stöder honom. Han är alltså redan på väg att skapa en maktförskutning i det republikanska etablisemanget. Kan han samtidigt behålla sin ställning som mittenkandidat tycks det alltså stå allt mer klart att McCain blir USA:s näste president. Intressant nog tycks han mer liberal än demokraterna i både invandrings- och frihandelsfrågor. Samtidigt är han principfast i militära frågor, något som märks både i hans motstånd mot tortyr och i hans beredskap för att ta konsekvenserna av sitt stöd för insatserna i Irak. Det hade kunnat gå värre. Å andra sidan skall man heller inte tro att val är avgjorda förrän de är över.

Inga kommentarer: