torsdag, mars 20, 2008

Författningsdomstolars betydelse

I Sverige har vi som bekant ingen författningsdomstol som kan stoppa grundlagsvidrig lagstiftning. Bloggen Europanytt beskriver hur EU:s datalagringsdirektiv stött på patrull i Tyskland, som har en mycket stark författningsdomstol. Sverige är däremot drivande i frågan och lär införa direktivet i dess fulla kraft. Återigen understryks betydelsen att lagar bara efterlevs när någon övervakar efterlevnaden av dem. Detta gäller grundlagen, lika väl som annan lagstiftning.

Inga kommentarer: