onsdag, maj 20, 2009

Kulturutredningen (igen)


I förrgår skrev jag om Kulturutredningen och om de remissvar som det var deadline för igår. Det blev några stycken i alla fall. Tillräckligt många för att jag ska vara skeptisk till att alla som kommenterade den i morgonens tidningar verkligen läst dem. Maria Schottenius på DN Kultur säger å andra sidan rakt ut att kommuner och landsting inte borde få ha något inflytande över kulturpolitiken. Hon "litar inte en sekund på att det runt om i Sverige finns kommun- och landstingspolitik som på ett seriöst sätt kan bedöma konstnärlig halt så att 1,2 miljarder går dit de ska."

Kulturekonomen Tobias Nilsén har däremot frågat merparten av de kommunala och regionala kulturcheferna vad de tycker, och det visar sig att de är ganska positiva (artikel på Newsmill). Eftersom merparten av landets kulturinstitutioner är kommunala bibliotek, länsmuseer, länsteatrar osv. så är det inte helt irrelevant.

Däremot tvivlar inte Schottenius på Kulturutredningens betydelse. Hon menar att det är "förödande i att kvalitetsmålet strukits [...] Varför utöva konst över huvud taget om ingen ställer anspråk på att det har ett konstnärligt värde?". Jag håller i och för sig med om att kulturpolitiken bör syfta bl.a. till att stödja kvalitet i konsten. Men jag inbillar mig inte att konsten står och faller med att ordet kvalitet nämns i de kulturpolitiska målen. Med tanke på att det togs med där 1995 (inte 1974 som Schottenius tycks tro) så skulle det vara ganska anmärkningsvärt.

Inga kommentarer: