fredag, mars 27, 2009

Riksintresse?

Gårdagens SvD-artikel "Höga hus hotar riksintresse" känns som att jag kommenterade den redan för flera veckor sedan. "Stockholms låga siluett" och allt det där. Jag har arbetat i området kring Vasagatan och kan inte förstå att det skulle vara något skönhetsproblem om man ändrade dess karraktär. Tvärtom faktiskt. I spalten bredvid artikeln hittar man ett antal exempel på världsstäder som tycks visa att varken höghus eller brist på höghus är särskilt originellt. Däremot framstår Stockholm idag som en utspridd och segregerad stad, något som skulle kunna lösas om fler kunde bo och arbeta i innerstan, något som i sin tur kräver att man gör mycket mer för att förtäta staden. Att man kan acceptera högre hus och en ny silluett är då en grundförutsättning. Det står också helt klart att stockholmarna vill ha högre hus. Så varför inte investera i byggande så här i lågkonjunkturen?

1 kommentar:

Theodor sa...

Visst är det som du säger. En sak som kan vara viktig att påpeka och som är lätt att missförstå är att innerstaden i framtiden inte behöver ha samma geografiska gränser som idag. Låt oss få en tät stad som växer utanför de sedan länge föråldrade "tullarna".