tisdag, mars 17, 2009

Anakronism


För en tid sedan skickade en bekant den här länken till mig. Av någon anledning fascineras jag av det anakronistiska i konstruktionen. Har datortekniken nu blivit så tidlös att det känns naturligt att göra den även i 1800-talsdesign? Antagligen inte. Det fascinerande är snarare själva kontrasten i ett datortekniskt föremål i en utformning från en helt annan tid. Få saker har en så enahanda design som modern teknik, som alltid måste betona sin modernitet med en design som är som hämtad från en redan föråldrad science fiction. Victorianskt ädelträ, hantverk, metallbeslag och läder signalerar å andra sidan någonting autentiskt. Kombinationen bryter förväntan på båda delarna. Vi ser någonting vi inte väntat oss att se.

Jag tror att det är av ungefär samma skäl som jag gillar estetiken i filmen Dune: en framtidsvision som samtidigt är närmast mytisk och framställd i anakronistisk gestalt. På ett sätt är visionen helgjuten. Det är våra förväntningar på hur teknik skall se ut och användas som är inskränkta och som behöver öppnas upp.

Inga kommentarer: