torsdag, februari 26, 2009

IPRED


En lagändring som lär spela större praktisk roll i längden är den så kallade IPRED-lagen. Upphovsrättsägare och dera företrädare kan nu få tillgång till enskildas privata IP-nummer om dessa misstänks bryta mot upphovsrätten: en ganska viktig milstolpe i avskaffandet av den anonymitet som vi länge trodde att vi hade på nätet. Samtidigt urholkas rättssäkerheten genom att privatpersoner förlorar rättigheter vid blotta misstanken, dvs. utan laga dom.

För övrigt tror jag att detta är ett felsteg i försvaret av upphovsrätten. Jag kan inte tro att det skulle vara omöjligt att vinna demokratiskt stöd för upphovsmännens rätt till frukterna av sitt eget arbete. Det blir däremot inte lättare av att man i det allmänna medvetandet kopplar ihop frågan med inskränkandet av allmänna fri och rättigheter och med urholkandet av rättsstaten. Det är nämligen precis så som väldigt många människor uppfattar situationen.

Inga kommentarer: