lördag, juni 28, 2008

Svenskarnas ideella arbete

Svenskar arbetar ideellt i större utsträckning än många andra. I Folkrörelseutredningen (SOU 2007:66) hittade jag emellertid följande tabell över vad vi gör när vi arbetar ideellt, i jämförelse med hur det ser ut i några andra länder. Undrar vad detta säger om oss.

Inga kommentarer: