söndag, juni 01, 2008

Mänskliga skyldigheter?

Man kan presentera ganska goda argument för att de mänskliga rättigheterna i dagens diskurs är på väg att ersätta de medborgerliga rättigheterna som huvudfokus för politiska krav. Detta tycks hänga samman med globaliseringen och den ökande tendensen att uppfatta nationstillhörighet som irrelevant för vilka rättigheter en person har. Samtidigt ökar fokus på de positiva rättigheterna: rätten till saker som som liv, hälsa, levnadsstandard, erkännande, etc, kanske i synnerhet till erkännande. Det här är en central förändring inte minst som medborgerskapet historiskt sett varit knutet till omfattande skyldigheter.

Är det dags att börja prata om våra skyldigheter som människor?

Inga kommentarer: