lördag, maj 31, 2008

Kanada som politisk förebild (forts.)

Mitt intryck av att Kanada är den gällande förebilden för svensk politik tycks inte helt ogrundat. Lärarutredningen har i veckan föreslagit ett system för lärarlegitimationer konstruerat efter förebilder i den kanadensiska delastaten Ontario samt i Skottland, även det en populär förebild för politiska och administrativa reformer.

Enligt förslaget ska lärare inte få sätta betyg utan att ha legitimation. För att få sådan krävs både ämneskompetens och genomgången lärarutbildning. Legitmationen ska också kunna dras in. Förslaget har tydliga fördelar. Vad som oroar mig är dock inte främst de lärare som har de här kvalifikationerna. De har i alla fall den utbildning de behöver. Problemet är snarare när man måste prioritera mellan ämneskunskaper och lärarhögskola hos de lärare som inte har båda. Det lär nämligen även fortsättningsvis vara åtskilliga.

Dagens bloggtips: Svenskläraren kommenterar. Ofta väldigt intressanta inlägg om språk och skola.

Inga kommentarer: