tisdag, maj 20, 2008

Heja Grundlagsutredningen!

Med följande förslag skriver regeringspartiernas och Miljöpartiets representanter i Grundlagsutredningen in sig i svensk politisk historia. Kan de genomföras har ett stort steg tagits för att riva upp de värsta följdverkningarna av sjuttiotalets avskaffande av all maktdelning den svenska konstitutionen. Samtidigt tas viktiga steg för att föra utvecklingen framåt. Genomförs de så kommer Sverige för första gången i mannaminne att leva upp till internationell konstitutionell normalstandard för rättssäkerhet och demokrati!

1. Stärk allas rättighetsskydd med ökad lagprövning

2. Förstärkt grundlagsskydd för integritet och rättssäkerhet

3. Stärk det lokala självstyret i grundlagen

4. Stärkt personval vitaliserar vår demokrati

5. Regeringen ska automatiskt prövas i riksdagen efter val

6. Stärk och markera riksdagens kontrollmakt

7. Tydliggör domstolarnas ställning och domarnas oberoende

8. Gå åter till skilda valdagar

9. Inför stärkt proportionalitet och möjlighet till kommunala extraval

10. Gör vår främsta grundlag till folkets grundlag med en språklig översyn

11. Stärkta och skärpta inslag av folkomröstningar i den lokala demokratin

(Källa: DN-debatt)

Inga kommentarer: