lördag, maj 26, 2007

Demokratin i Amerika (forts.)

Det har kanske inte ungått mina eventuella läsare att ett av mina sidoprojekt under våren har varit att parallelläsa Alexis de Tocqueville och Robert Putnam. Idag publicerar jag ytterligare några iakttagelser kring dessa som en understreckare i Svenska Dagbladet. Mer akademiska jämförelser får dock vänta till en annan gång. Det är klart att såväl USA och demokratin har förändrats en hel del sedan 1830-talet, då de Tocqueville, skrev Om demokratin i Amerika, men de intressantaste skillnaderna är kanske mellan hans sätt att analysera demokratin och hur dagens akademiker försöker göra samma sak.

Inga kommentarer: