tisdag, februari 20, 2007

Veckan som gått

Det tycks då och då hända saker i Sverige även innom denna bloggs intresseområden.

Den senaste veckan har kårobligatoriet vid rikets universitet kommit att sitta betydligt mera löst sedan fler partier (se DN) dragit slutsatsen att denna märkliga korsning av korporatism och neokorporatism kanske inte är någon bra metod för studentinflytande. Valdeltagendet i kårval uppgår sällan eller aldrig till mer än 10-15% och man kan därför fråga sig vad studentkårernas anspråk på att representera "studenterna" egentlgien grundar sig på. Man kan å andra sidan också konstatera att många lokalt valda studentrepresentanter på institutions- och enhetsnivå har betydligt bättre förankring samt att Uppsalas studentnationer i praktiken redan har frivillig anslutning eftersom valet finns att välja Skånelands nation som är både overksam och gratis. Det är dock relativt få studenter som gör detta. Professor Strömholm oroar sig med andra ord i onödan.

Samma vecka har Sveriges lärarförbund insett något vi andra insett för länge sedan, nämligen att den svenska lärarutbildningen är i mycket stort behöv av förändring.

Valmetoderna i svenska partier har dessutom tagits upp till debatt för första gången på mycket länge. Dock är det inte något av partierna som håller med mig om observationerna nedan, utan tankesmedjan Timbro.

Inga kommentarer: