tisdag, oktober 31, 2006

TV-Nyheterna

SVT:s nyheter ser jag numera alltmer sällan. Igår kastade jag dock ett öga på niosändningen.

Det handlar bara om att hålla koll på skatteunderlaget [...] inte något storebrorssamhälle.

Så svarar sketteverkets representant på den rimliga frågan om huruvida verkets användning av s.k. spindlar för övervakning av handel och spel på Internet kan ses som ett steg i riktning mot ett storerbrorssamhälle. Nu vill jag inte påstå att åtgärden är direkt oförsvarlig. Den här typen av nyspråk är oroande i sig. Man kan fråga sig vad ett storebrorssamhälle skulle innebära om inte ett samhälle med en kontrollstat och vad tror han egentligen att skatteunderlaget är om inte landets innevånare, antingen som privatpersoner eller som anstälda i de juridiska personer som utgör det övriga skatteunderlaget. Skall man uttrycka sig teknokratiskt skall man åtminstone veta vad man menar.

I samma nyhetssändning får man veta att kulturministern viker sig i frågan om riksantikvarieämbetets flytt till Visby. Visserligen har hon själv under sin tid i kulturutskottet varit en av de häftigaste motståndarna till åtgärden och förefaller väl medveten om att den liksom i stort sett alla andra myndighetsflyttar kommer att skada verksamheten kraftigt, leda till betydande förluster av personal och dessutom kommer att bli mycket dyr. Skälen att genomföra den handlar uteslutande om att prioritera regionalpolitik framför den som myndigheterna förväntas producera. Centerpartiet är för. Kulturministern har ändrat sig.

Inga kommentarer: