torsdag, februari 28, 2008

Stefan George

Dagens understreckare behandlar en person som länge har fascinerat mig, inte minst eftersom han ter sig så främmande för modernt tänkande: Staufenbergs mentor poeten Stefan George, en man som under mellankrigstiden fostrade en mängd tyska kulturpersonligheter, varav flera skulle göra betydande bidrag till poesin och till den humanistiska forskningen. Flera skulle också bli ledande i kampen mot Hitler. George själv stälde sig emellertid över den politiska konflikten fram till sin död 1933 och har förblivit nästan lika svårhanterlig för våra dagars liberaldemokratiska intellektuella som han en gång var för Tredje Riket.

Följande är hämtat ur diktsamlingen Stern des Bundes (Tillgänglig här).

GOTTES PFAD IST UNS GEWEITET
Gottes land ist uns bestimmt
Gottes krieg ist uns entzündet
Gottes kranz ist uns erkannt.
Gottes ruh in unseren herzen
Gottes kraft in unsrer brust
Gottes zorn auf unsren stirnen
Gottes brunst auf unsrem mund.
Gottes band hat uns umschlossen
Gottes blitz hat uns durchglüht
Gottes heil ist uns ergossen
Gottes glück ist uns erblüht.

Inga kommentarer: