torsdag, april 19, 2007

Universitetsutbildningen är för lätt

Läser på Linköpings universitets hemsida om Högskoleverkets nya utvärdering. Det visar sig att bara 37 procent av heltidsstudenterna uppger att de ägnar 30 timmar eller mer åt studierna varje vecka. I jämförelse med andra universitet är detta en hög andel! HSV drar slutsatsen att kraven måste höjas. En annan slutsats är att en utbildning som tar längre tid också skulle kräva mer tid av lärarna.

Inga kommentarer: