söndag, september 03, 2006

Fler gymnasielektorer nu!

Utsikterna till arbete för nydisputerade humanister är inte särskilt god (oavsett vad statsministern än må säga om akademikerarbetslösheten).

Tämligen många menar att skolorna misslyckas med att lära ut värdefulla kunskaper till eleverna. Senast hävdas det att det läses för lite skönlitteratur i skolorna.

Här är en originell idé: Anställ fler disputerade lärare i skolorna. Finns det inte tillräckligt många kan man även anställa någon av alla de arbetslösa som har en fil.mag. i litteraturvetenskap, religionsvetenskap eller något annat lämpligt ämne.

Det är tämligen självklart att de har djupare kunskaper i sina ämnen än de flesta som tagit examen vid lärarhögskolor. Det finns också undersökningar som visar att de är mer uppskattade som lärare än sina kollegor från lärarhögskolan.

Ändå räknas disputerade lärare som okvalificerade så länge de inte också gått lärarhögskolan. Detta är ingenting något av de politiska partierna vill ändra på. Inte ens folkpartiet som annars tycks snegla så beundrande på gamla tiders läroverk förefaller inse att det på den tiden var tämligen vanligt med disputerade lärare i gymnasieskolan. Istället följer man i lärarutbildningarna och vill likrikta lärarkåren ytterligare genom lärarlegitimation.

Personligen har jag mycket lågt förtroende för landets lärarhögskolor och skulle gärna se en mer mångfasetterad lärarkår.

Liknande problem gäller givetvis alla människor med andra erfarenheter som skulle kunna tillföra skolan någonting. Det finns knappast någon brist på sådana.

Inga kommentarer: