onsdag, april 06, 2011

Timbro, civilsamhälle, borgerlighet och medborgerlighet

Tankesmedjan Timbro är på väg in på nya områden. Maria Wetterstrand och Mattias Svensson samtalar kring offentliga subventioner av miljöfarlig verksamhet. Moderaten Li Jansson föreslår att ekonomiska frizoner ska inrättas i invandrartäta förorter.

I en ny rapport listar civilsamhällesforskaren Lars Trägårdh ett antal viktiga frågor om civilsamhället i Sverige. Bland de nu verksamma ledande svenska forskarna på området civilsamhälle/folkrörelseforskning är han sannolikt den ende som skulle ge ut en rapport där. Han menar dock att de svenska borgerliga politikerna hittills har prioriterat marknaden och staten framför det civila samhälle som under nittiotalet fördes fram som en viktig del av den borgerliga ideologin, samtidigt som han pekar på att det skulle kunna vara det även nu (med hänvisning till bl.a. Philip Blonds Red Toryism där civilsamhället blir fokus för borgerlig ideologi).

Förhoppningsvis kan detta bidra till att föra in nya synsätt i den politiska debatten. På Svenska Dagbladets ledarsida replikerar Gustav Almkvist och understryker att det borgerliga samhället också behöver engagerade medborgare. Detta är naturligtvis helt rätt. Civilsamhället kan inte - som det i svensk diskurs ofta gör - handla enbart om ideella föreningar. Det måste också handla en offentlighet där ett samhälleligt samtal kan fortgå. Det är dock när detta samtal leder fram till någonting som kräver handling som föreningslivet och andra organisationsstrukturer blir relevanta, antingen för att kräva på politisk handling eller för att själva handla.

Inga kommentarer: