torsdag, september 24, 2009

Festskrift

En ganska speciell genre som man förr eller senare stöter på under en akademisk karriär är festskriften. En Festschrift, som det heter på engelska, är en antologi som tillägnas en forskare eller annan person på en bemärkelsedag. Vilka som deltar och hur bidragen ser ut beror i hög grad på vem jubilaren är, och framförallt vilka som känner honom. Nu har jag i alla fall redigerat min första festskrift och både jag och min medredaktör Johan Fornäs känner oss mycket nöjda. Det rör sig en antologi tillägnad Professor Erling Bjurström vid Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet. Boken är visserligen lite spretig men innehåller i vissa fall mycket intressanta texter skriva av ett imponerande antal skribenter, däribland flera ledande svenska kultur- och ungdomsforskare. Så som så många andra akademiska publikationer finns den bara tillgänglig på nätet.

Bland textern kan nämnas t.ex. Bengt Kristensson Ugglas reflektioner kring minneskulturen i Sverige och Finland, Jenny Lees etnografiska essä om stockholmska saluhallar, som utvecklar sig till en intressant skildring av den roll som kvalitetsmat spelar i dagens så kallade postmaterialistiska samhälle, eller ekonomhistorikern Martin Gustavssons biografiska text om effektivitetsivraren Tarras Sällfors som i mitten på 1900-talet reste runt och spred idéer om hur bl.a. den svenska offentliga sektorn skulle kunna tidseffektiviseras. Själv skriver jag om förhållandet mellan statlig ungdomspolitik och frivilliga organisationer, en smula tentativt så här i början på ett forskningsprojekt.

Hela antologin finns tillgänglig här och författarlistan här.

Inga kommentarer: