torsdag, juni 18, 2009

Forskande universitetsminister

Filosofie doktor Tobias Krantz gratuleras till posten som universitets- och forskningsminister. Pinsamt nog har jag inte läst någon av hans böcker. En person som skrivit statsvetenskapliga studier av såväl regionalpolitik som EU och demokrati kan dock tvivelsutan vara bra att ha i regeringen.

Inga kommentarer: