fredag, juli 17, 2009

KulturSverige 2009

För den som intresserar sig för kulturpolitik kan det vara intressant att notera att publikationen KulturSverige 2009 nu finns tillgänglig för nedladdning. Här finns både statistik över det svenska kulturlivet och korta texter av många av de ledande forskarna på området. Nämnas kan t.ex. Eva Hemmungs Wirténs artikel om hur upphovsrätten konstant utvidgats. Andra aktuella inlägg som kan nämnas är Katja Lindqvists beskrivning av sponsringens betydelse för kulturlivet (i dagens Sverige ytterst begränsad), Ants Viirmans och Jenny Johannissons om kommuners och regioners ökande betydelse samt Erling Bjurströms diskussion kring kulturpolitik och globalisering. Undertecknad deltar med en text om hur mångkulturalismen etablerat sig i den svenska kulturpolitiken sedan mitten av nittiotalet.

Inga kommentarer: