Fortsätt till huvudinnehåll

I Bryssel och i Stockholm

De senaste dagarna har jag varit i Bryssel och diskuterat tredje sektorn inom ramarna för ett EU finansierat forskningsprojekt, i lokaler som vi lånat av Bundesland Nortrhein Westfalens representation. Seminariet var, som väntat, utmärkt. Jag tror också att den bok som vi förhoppningsvis ska komma ut med om några månader kan bli mycket läsvärd, i synnerhet som jämförelse, men också som översikt. Vi beskriver frivilligorganisationer inom områdena kultur, sport och socialhjälp i fem europeiska länder. Säväl som jämförelse mellan länder som mellan olika sektorer kan detta bli intressant. Det är också en viktig komplettering eftersom den här typen av fortskning hittills har fokuserat så mycket på just den sociala sektorn.

Bryssel som stad var jag positivt överraskad av, kanske för att så många berättat om hur tråkig den är. I nuvarande solsken, och trots att det var ganska kvavt, framstod den emellertid som en mycket vacker stad. Det är dock anmärkningsvärt att ju fler EU-flaggorna blev desto mer modernt gråtristare blev husen. Faktum är att jag knappt en enda gång såg en EU-flagga på ett hus som bestod av någonting annat än grå sement, grå marmor, stål och/eller glas. Och då fanns det inteens i de stadsdelarna någon brist på vackra hus.

Sedan igår kväll är jag tillbaka i Stockholm. Eftermiddagen spenderades på ett kaffé vid Rolambshovsparken med att diskutera Nietzsches Den glada vetenskapen. Avgjort intressant bok. Trevlig eftermiddag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…