torsdag, april 27, 2006

Universitetets idé

Understreckare i SvD 19 april 2006 05:30

Vad är egentligen ett universitet? Vad är det som skiljer ett universitet från t.ex. en högstadieskola eller ett forskningsinstitut? Att definiera positivt laddade begrepp innebär mer än att beskriva vad de är. Även om den pågående EU-anpassningen av universiteten inte väcker samma upprörda känslor som reformen 1968 är detta kanske rätt tillfälle att reflektera över vad universiteten blivit – och skulle kunna bli.

För den engelske 1800-talskardinalen John Newman var universitetets syfte att ”förbereda [studenten] för att fylla varje post med heder och bemästra varje ämne”.

(citat från John Newman: The Idea of a Universiyty)

http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_12406443.asp

Inga kommentarer: