måndag, april 03, 2006

Hatkärlek

Dagens nyhet tycks vara att president Bush på extremt långt håll kan anses vara värmlänning. Detta mötte mig som förstasidesnyhet i morgontidningen och hade även tillägnats ett helt uppslag. Svenskarna må ogilla Bush men han dominerar i alla händelser medvetandet hos tämligen många. Det är knappast eurocentriska vi är.

Inga kommentarer: