torsdag, april 13, 2006

Opålitlighet i Italien

Förtroende är ett av de centrala inslagen i ett politiskt system. Italien är nu den andra västliga demokrati där valresultat ifrågasatts på bred front. Låt vara att USA är en väsentligt mer stabil demokrati än Italien och att de flesta västländer inte är till närmelsevis lika polariserade som de här båda – i de flesta västländer står den systemifrågasättande kritiken snarare mot USA eller globaliseringen än emot den egna regeringen – men det ändå på många sätt oroande. Det regelbundna och allmänt accepterade legitima överlämnandet av makt är ett av de centrala dragen i ett fungerande demokratiskt system.

Inga kommentarer: