söndag, oktober 19, 2014

Studieförbundens kulturprogram

Förra året gick mycket av min tid till att leda en utvärdering av studieförbundens kulturprogram åt Folkbildningsrådet. Nu är vår tredje och sista rapport färdig är publicerad. Känner mig särskilt nöjd med de översiktliga resonemangen i vår första rapport, samt med diskussionen om amatörmedverkan i den sista. Den senare finns tillgänglig här.

Inga kommentarer: