måndag, oktober 22, 2007

Vem styr Sverige?

Läser igenom den lilla SNS-rapporten Vem styr? av Molander, Nilsson och Schick från 2002. Den grundar sig visserligen på undersökningar som jag redan läst, men innehåller ändå en del spännande grundfakta om vilka det är som formulerar svensk politik:

Mellan 1978 och 1999 ökade antalet anställda vid Regeringskansliet exklusive kommittéer med omkring 15 procent, från knappt 3300 till knappt 3800. En överväldigande majoritet av Regeringskansliets handläggare har eftergymnasial utbildning. Av dessa har omkring 3 procent licentiat- eller doktorsexamen. [...] Omkring 4 procent av Regeringskansliets personal är politiskt anställda

Det är alltså dessa personer som formulerar regeringens beslut och propositioner. De flesta av dem är tillsatta på icke-politiska meriter. Går man tillbaka något i tiden kan man emellertid se en långsiktig trend mot att ett stigande antal av dem ändå är medlemmar i politiska partier (Mellbourn: Byråkratins ansikten, Ehn: Maktens administratörer).

Antal partimedlemmar i olika kategorier räknat i procent:


Även om det i samma anonyma enkätundersökning var en tämligen hög andel av de högre tjänstemännen som svarade att de själva uppfattade sig som politisk "höger" eller "mitten" så var det framförallt de som uppfattade sig som "vänster" som också uppgav sig tillhöra ett politiskt parti (alternativen var vänster, höger och mitten).

Några senare undersökningar av samma volym har inte gjorts. Vad som har hänt sedan dess vet vi alltså inte så mycket om. De 4 procenten politiskt tillsatta tjänstemän i regeringskansliet har naturligtvis nyligen bytts bytts ut mot människor ur allianspartierna. Generaldirektörstjänster utlyses numera offentligt. Men vilka är det som rekryteras? I ärlighetens namn måste jag konstatera att jag inte har en aning. Jag bara konstaterar att det borde vara en intressant forskningsfråga att undersöka vilka det är som formulerar och verkställer svensk poltik. Det är möjligt att det pågår ett forskningsprogram någonstans. I så fall ser jag fram emot resultatet.

Inga kommentarer: