måndag, mars 13, 2006

Be candidatus then

SvT arrangerar dokusåpa om unga politiker. De är inte politiker i någon annan mening än att de delar i såpan. Å andra sidan har de mera pressutrymme än de flesta riksdagsmän.

SvT arrangerar TV-serie om politiska ideologier. Nästan inga partipolitiker där heller. Men åtskilliga pålästa ungdomar men övertänkta och sammansatta samhällsuppfattningar.

”Toppkandidaterna” (kandidater till vad?) var inte nödvändigtvis sämre än de flesta ”riktiga” politiker. Möjligen kan man påstå att de blev sämre under seriens gång. De började som välartikulerade unga människor med väl genomtänkta åsikter. Nåja ”väl genomtänkta” är kanske en överdrift, men de var i alla fall grundade i något slags värderingar och personliga ställningstaganden. De slutade med att de hade lärt sig inte svara på reportrarnas eller varandras frågor för att istället rabbla upp förberedda svar. Precis som ”riktiga” politiker. Vad som är intresantast är kanske inte att vänsterradikalen vann (även om det är lite spännande att den han vann över var en konservativ) utan hur SvT tänker sig att politiker bör vara i tvåtusentalet. De skall vara unga (under 30). De skall vara personliga, dvs de skall vara originella men inte på något sätt som inte kan sammanfattas i ett ”tydligt” koncept som kan sammanfattas på en halv minut. De skall framförallt inte vara med i några politiska partier.

Inte ens SvT tror numera på att de politiska partierna har framtiden för sig. Har SvT rätt i att de inte längre har ideologisk förankring kan det nog ligga någonting i det.

Inga kommentarer: