tisdag, juni 12, 2012

Litteraturpolitik

För den litteraturpolitiskt intresserade rekommenderas antologin Läsarnas marknad, marknadens läsare som handlar om litteraturpolitikens och litteraturmarknadens senaste utveckling. Antologin innehåller bland annat kapitel som producerats för den av regeringen tillsatta Litteraturutredningen, men också helt nya texter som går utöver utredningens uppdrag. Boken finns att beställa från forskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs Universitet och ges ut i samarbete med enheten SweCult vid Linköpings Universitet (där undertecknad har en del av sin tjänst) och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

Inga kommentarer: