Fortsätt till huvudinnehåll

Politik som kall


"Man kan säga att det huvudsakligen är tre egenskaper som är avgörande för en politiker: lidelsefullhet, ansvarskänsla och sinne för proportioner. Lidelsefullhet I betydelsen saklighet, att lidelsefullt hänge sig åt en “sak”, åt den gud eller demon som härskar över den. Inte lidelsefullhet i betydelsen ”steril upphetsning”, som min bortgångne vän George Simmel brukade kalla den här inre hållningen, som är så vanlig hos en viss typ intellektuella [… Lidelsefullhet] gör en inte till politiker, om inte samtidigt ansvarskänslan blir ledstjärnan för ens handlande, när man tjänar en ”sak”. Och för detta krävs ett sinne för proportioner – den avgörande psykologiska egenskapen hos en politiker. […] själva problemet är: Hur kan en brinnande lidelsefullhet och ett kyligt sinne för proportioner pressas ihop i en och samma själ? […] Och likväl kan den politiska hängivenheten bara födas och växa ur lidelsefullhet, om det inte ska bli till ett lättsinnigt intellektuellt spel, utan ett uttryck för äkta mänskligt handlande. Men den starka själsliga behärskning som utmärker varje lidelsefull politiker och som skiljer honom från de politiska dilettanternas "stirila upphetsning", denna behärskning förutsätter distans, i ordets alla bemärkelser. Att i politiskt avseende ha en "stark personlighet" innebär först och främst att vara i besittning av dessa tre egenskaper." (Maximilian Weber 1919: Politik als Beruf)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Från Homo Sapiens till Homo Deus?

Artificiell intelligens blir allt mer en fråga som diskuteras i den allmänna debatten och inte bara av specialintresserade. Det är hög tid. En av de författare som har bidragit till att sprida diskussionen kring mänsklighetens framtid, transhumanism och vår historia som art är den israeliske historikern och författaren Yuval Noah Harari som under de senaste åren har gått från att vara en mindre välbekant professor i medeltida krigshistoria till att bli en internationellt känd röst som ständigt frågas om vad han tror om mänsklighetens framtid.

Under hösten hann jag vid sidan av arbetet bland annat med att läsa hans båda senaste böcker: Sapiens: En kort historik över mänsklighetenoch uppföljaren Homo Deus; En kort historik över morgondagen.Hararis ambition är att diskutera hela mänsklighetens historia, och sedan säga någonting om hur den kan komma att utvecklas i framtiden. Naturligtvis kan ingen vara expert på allt detta. Resultatet är dock en tankeväckande och relativt lättläst redog…

Borgerliga värderingar, vilka är de?

Ordet "borgerlighet" dyker ibland upp i debatten, ibland i positiv bemärkelse, ibland i negativ. I Timbros Kulturförändring observerad talar Carl Rudbeck om en "borgerlig kultursyn" och t.o.m. om en "borgerlig ideologi". Sverige är det enda land jag känner till där andra än socialister talar om ”borgerliga partier”. Men vad är egentligen "borgerlighet" och vad är "borgerlig kultursyn"?

Det enklaste svaret på frågan är att hänvisa till de fyra borgerliga partierna: borgerliga värderingar – eller åtminstone borgerlig politik – är de som drivs av partierna i Allians för Sverige. Partiers politik är naturligtvis alltid resultatet av en historisk process där olika aktörer har stridit mot varandra. Ibland har någon vunnit. Ibland har man kompromissat. Resultatet är partiets idéer. Lägger man ihop dem kan man beskriva ideologin. Även då får man emellertid problem. Vad är ideologi och vad är taktik? (Frågan ställs bl.a. på en ny filosofiblogg…

Spengler

I första världskrigets efterdyningar publicerades en bok som snabbt skulle få spridning över hela Europa, en analys av den västerländska civilisationens historiska läge och framtidsutsikter. Författaren hette Oswald Spengler och boken Västerlandet undergång. Författaren som dittills varit verksam som gymnasielärare, uppvisade en omfattande bildning och en tendens till ofta halsbrytande jämförelser mellan de mest skiftande länder och tidsåldrar. Hans tes var att världshistorien som sådan saknar riktning och att alla försök att betrakta den som en utveckling från längre kulturformer till högre var dömda att misslyckas. Istället var all mänsklig framgång resultatet av ett fåtal historiska högkulturer som till exempel den grekisk-romerska, den indiska, den kinesiska, den egyptiska och den västerländska. Dessa var inte bara åtskilda i tiden och rummet utan även av att skillnaderna i mentalitet mellan dem gjorde det i det närmaste omöjligt att kommunicera över kulturgränserna. Även till syn…