torsdag, mars 11, 2010

Kulturskaparna.com

Rasmus Fleischer gör här en intressant reflektion kring hur begreppen "konstnär", "kulturarbetare", "kulturskapare" o.s.v. har använts i svensk kulturdebatt och kulturpolitik. Avgjort läsvärt! Funderar på hur motsvarande begrepp har använts på andra språk. Med tanke på hur begreppen "creator" och "creative" har använts i engelskan på senare år - t.ex. i "creative commons" - så är det kanske inte överraskande att begreppet kulturskapare har blivit populärt just nu. Begreppet "kulturarbetare" torde däremot vara i det närmaste unikt för svenskan, och till sist på väg bort. Anledningen till reflektionen är dock nätverket kulturskaparna.com, som mycket riktigt är ett nätverk till försvar för den kommersiella upphovsrätten, den som möjliggör en marknad för immateriella produkter.

2 kommentarer:

Sophia B sa...

Funderar över hur hårt jag skall tolka "den kommersiella upphovsrätten, den som möjliggör en marknad för immateriella produkter."
Jag tror nog att det skulle finnas en marknad även annars, men den skulle se annorlunda ut.

Tobias Harding sa...

Jag borde nog ha skrivit "hittills möjliggjort". Samtidigt tycker jag att det står klart att upphovsrätten är en förutsättning för de marknader för immateriella rättigheter sm vi har sett det senaste seklet. Den korrekta frågan är naturligtvis om - och i så fall hur - marknader ska möjliggöras i framtiden.